top of page
Anda perlu menyediakan beberapa dokumen sebelum anda boleh mengisi borang online yang kami telah sediakan. Antara dokumen-dokumen yang diperlukan adalah
 1. Gambar muka (dari bahagian dada ke atas)
 2. Kad Pengenalan
 3. Lesen Memandu
 4. Covernote Insurans
 5. Endorsement Insurans (jika nama anda tiada di dalam covernote)
 6. Surat Pemeriksaan Kesihatan ( Jika anda berumur 50 tahun ke atas) 

1. Gambar Muka

Mesti pegang IC anda di bahagian dada

2. Kad Pengenalan

Mesti boleh dibaca dengan jelas. Jangan gunakan 'flash' semasa mengambil gambar

3. Lesen Memandu

Mesti boleh dibaca dengan jelas. Jangan gunakan 'flash' semasa mengambil gambar

5. Endorsement Insurans

4. Covernote Insurans

Mesti mempunyai

 1. Nama pemandu

 2. Nombor Kereta

 3. Tarikh Perlindungan (Period of Cover)

 4. Jenis dan Model Kereta

 5. Tahun buatan Kereta

6. Surat Pemeriksaan Kesihatan

Hanya bagi mereka yang berumur 50 tahun ke atas . Sila download borang kosong DISINI

bottom of page